GAD API 

Rozhranie GAD24 API
Pripojíme / integrujeme Dealer Management Systems DMS 


Ak máte veľké množstvo a automatizované procesy,

Potom môžete automaticky odosielať a prijímať obrázky pomocou systému prostredníctvom rozhrania GAD API

komunikovať s GAD Customer.

 

GAD24 API je schopné dropboxu, ftp servera, cloudového úložného média

pripojiť sa k GAD Customer a synchronizovať súbory.

 

GAD API sa dá kombinovať aj s ostatnými modulmi / systémami.

GAD Customer alebo GAD Dealer tak môžu načítať všetky vozidlá, ktoré je potrebné fotografovať, a potom ich uviesť v zozname.